Uw medicatiedossiers

Medicatieschema, Globaal Patienten Dossier, Vitalink en het Elektronisch voorschrift?

Medicatieschema

Een medicatieschema is een handig hulpmiddel voor de patiënt om een duidelijk inzicht te krijgen in wanneer welke medicatie moet worden ingenomen. Het kan ook gebruikt worden als instructie voor het klaarzetten van geneesmiddelen door mantelzorgers of verpleegkundigen. Bovendien is het een handig communicatie-instrument tussen de verschillende zorgverstrekkers (arts, specialist, apotheker, thuisverpleging). Zo kunnen vergissingen en dubbel gebruik vermeden worden.

Wij maken graag uw persoonlijk medicatieschema; als apotheker hebben we namelijk een goed overzicht over de voorgeschreven medicatie van de verschillende artsen. Bovendien is het medicatieschema de basis voor bijna elk aspect van farmaceutische zorg. Op het medicatieschema kan u de verschillende in te nemen geneesmiddelen terugvinden, met het juiste tijdstip van inname, de indicatie, gebruiksaanwijzing en eventuele bijkomende informatie.

Lees meer
medicatieschema

Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD)

GFD

Uw farmaceutisch dossier blijft in de apotheek, maar de informatie over uw geneesmiddelen en medicatiehistoriek kan op een veilige manier geraadpleegd – of “gedeeld”– worden met elke apotheker die u een geneesmiddel aflevert, waardoor mogelijke problemen met uw medicatie voorkomen kunnen worden. Sommige geneesmiddelen gaan immers niet goed samen; ze kunnen elkaars werking tenietdoen of net versterken.

U kan hiervoor uw toestemming geven via het eHealth-platform of vragen aan uw apotheker om het nodige te doen.

Lees meer

Vitalink

Vitalink is een digitaal platform van de Vlaamse overheid voor het veilig delen van zorg- en welzijnsgegevens. Dankzij Vitalink kunnen zorgverleners, van huisarts tot thuisverpleger, op een eenvoudige manier beschikken over correcte en actuele patiënteninformatie. Zo werken uw zorgverleners beter samen en krijgt u de beste medische begeleiding. En natuurlijk hebt u zelf ook toegang tot uw gegevens.

Vitalink is een project in volle ontwikkeling en wordt in verschillende stappen opgebouwd. Vandaag kunnen al medicatieschema's en vaccinatiegegevens gedeeld worden op Vitalink.

Lees meer
Vitalink

Elektronisch voorschrift of Recip-e

Dankzij Recip-e worden voorschriften van de voorschrijvende arts op een beveiligde manier elektronisch bewaard totdat ze afgeleverd zijn aan de zorgverstrekker (apotheker, kinesist, verpleegkundige … ) die gekozen wordt door de patiënt.

De voorschriften worden opgemaakt door de arts (huisarts, specialist of tandarts) en de elektronische versie wordt op een beveiligde manier doorgestuurd naar de Recip-e server via het eHealth-platform. De uitvoerende zorgverstrekker (bv. apotheker) haalt het elektronisch voorschrift vanuit Recip-e op levert de medicatie af. Indien het voorschrift een item bevat dat terugbetaalbaar is, gebeurt automatisch een opzoeking via MyCareNet en wordt de verzekerbaarheid van de patiënt weergegeven.

De patiënt zal Recip-e ook kunnen raadplegen via een beveiligd webportaal, waar hij de voor zichzelf openstaande voorschriften zal kunnen oplijsten, hun inhoud bekijken en ze indien gewenst vernietigen.

Lees meer