Nuttige informatie

Medicatieschema & huisapotheker, vervallen medicatie, Gedeeld Farmaceutisch Dossier?

Medicatieschema en huisapotheker

Als huisapotheker hebben we een goed overzicht over de voorgeschreven medicatie van de verschillende artsen. Daarom maken we graag uw persoonlijk medicatieschema en houden we dit up-to-date.

Op het medicatieschema kan u de verschillende in te nemen geneesmiddelen terugvinden, met het juiste tijdstip van inname, de indicatie, gebruiksaanwijzing en eventuele bijkomende informatie. Zo heeft u een duidelijk overzicht wanneer welke medicatie moet worden ingenomen. Het kan ook gebruikt worden als instructie voor het klaarzetten van geneesmiddelen door mantelzorgers of verpleegkundigen. Bovendien is het een handig communicatie-instrument tussen de verschillende zorgverstrekkers (arts, specialist, apotheker, thuisverpleging). Zo kunnen vergissingen en dubbel gebruik vermeden worden.

Wat is een Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD)?

Uw farmaceutisch dossier blijft in de apotheek, maar uw medicatiehistoriek kan op een veilige manier geraadpleegd worden door elke apotheker die u een geneesmiddel aflevert, waardoor mogelijke problemen met uw medicatie voorkomen kunnen worden. U kan hiervoor uw toestemming geven in het ziekenhuis of in de apotheek.

Wat doe je best met vervallen medicatie?

U kan uw vervallen geneesmiddelen (uit de verpakking) binnenbrengen in onze apotheek zodat we deze veilig kunnen laten vernietigen. Gebruikte naalden en spuiten moeten in een gesloten container naar het containerpark gebracht worden.

Hoe lang is een voorschrift geldig?

Een voorschrift voor zowel terugbetaalde als niet-terugbetaalde geneesmiddelen is 3 maanden geldig na datum op het voorschrift.